Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin kan de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevatten en verstrekken en kunnen de website en server(s), die de site toegankelijk maken, virussen en andere schadeveroorzakende programmatuur bevatten. E is niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie in de website, noch voor het bestaan van virussen en/of andere schadeveroorzakende programmatuur ten behoeve van de website, noch voor ander schadeveroorzakend gebruik van de website. Het bezoeken van deze website wordt beheerst door Nederlands recht. Op ieder in deze website vervat aanbod en iedere door, uit of via de website met Elka Studio voortvloeiende overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Elka Studio van toepassing. Op alle diensten en/of (andere) werkzaamheden zijn toepasselijk de algemene voorwaarden van Elka Studio , waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koop handel 17227743 BTW. nr. NL241829446B01. Aan deze website zijn door middel van links websites van anderen verbonden, om aanvullende informatie te verstrekken. Elka Studio is niet verantwoordelijk voor de op deze wijze met haar website verbonden websites.

Elka Studio Nijverheidsweg 2 / 3381 LM Giessenburg / info@elkastudio.nl / Tel.: +31(0)10-8453498 / Mobiel: +31(0)6-24215661


 
  
  
  
  
  
   Copyright © 2016 All Rights Reserved - Designed and hosted by Reclamebureau Koudsi